Artykuły

ADWENT
Data dodania: 2016-11-26 19:37:41

Adwent rozpoczyna następny rok liturgiczny w kościele katolickim i trwa on, przez kolejne cztery niedziele, aż do 24. XII. Jest okresem

spokojnego, radosnego i pobożnego przygotowania się do przyjścia
Jezusa Chrystusa.
Najbardziej popularną mszą, w okresie adwentu, są roraty, odprawia się
je ku czci Marii Panny, upamiętniając fakt, przyjęcia przez nią nowiny
zwiastowania.
Msza święta roraty, odprawiana jest bardzo wcześnie rano, w przypadku
naszej parafii, będzie to godzina 6.00.
Będziemy uczestniczyć w mszach bardzo nastrojowych, rozpoczynających
się przy zgaszonych światłach. W mrokach kościoła, rozświetlonych
jedynie przez świece i lampiony, przyniesione przez wiernych i dzieci,
każdego poranka przejdzie procesja do ołtarza.
Wszystkie światła rozbłysną dopiero na śpiew "Chwała na wysokości...".
Wytrwałość w uczestnictwie w mszach świętych, doprowadzi nas do
tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia.