Artykuły

11 LISTOPADA – WIELKIE ŚWIĘTO NASZEJ PARAFII
Data dodania: 2016-11-05 19:32:10

W życiu wspólnoty parafialnej wśród różnych wydarzeń i świąt dwa dni są szczególnie ważne: to święto Patrona parafii i Rocznica Poświęcenia Kościoła.


     Pierwszy dzień  to jak dzień naszych imienin. Imię nas określa. Czytamy 
w Piśmie św., że Pan Bóg wzywa nas po imieniu. Dlatego świętowanie imienin jest podkreślaniem naszej tożsamości, odrębności, wyjątkowości dla innych ludzi, ale także w oczach Bożych. Imieniny parafii są świętem tak ważnym, że przywiązana jest do nich łaska odpustu. 

Drugi dzień – Rocznica Poświęcenia – to odpowiednik naszego Chrztu. 

Przez Chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi, świątynia przez poświęcenie staje się własnością Boga, budynkiem przeznaczonym wyłącznie do służby Bożej. Odtąd Bóg staje się jej gospodarzem i oczekuje tutaj na swoje dzieci. Stąd udziela im swojej miłości i tu mogą oni doświadczyć Jego szczególnej bliskości w Eucharystii i w innych sakramentach. Tu Chrystus rezyduje stale, „dyżuruje” dzień i noc, by służyć swoją obecnością człowiekowi. Te wydarzenia będziemy świętować razem 11 listopada. Niech nikogo z nas nie zabraknie!